Home >

Agile testengineer

Locatie

Alkmaar

Opdrachtgever

sQout

Profiel Agile testengineer

Opdracht-/functiebeschrijving
Binnen de afdeling Informatie- en Procesmanagement is behoefte aan 1 senior functioneel beheerder (in het bestaande functioneel applicatieteam van beheerders) voor projectwerkzaamheden in het kader van het team Visserijregelingen van de RVO. De senior functioneel beheerder die wij zoeken gaat samen met enkele collega-beheerders het VIRIS3-applicatiecluster beheren, doorontwikkelen (EU-conform en soms met strakke deadlines). onderhouden en innoveren. Er vindt volop systeemintegratie en gegevensuitwisseling plaats met perifere systemen. Een ander speerpunt van de werkzaamheden wordt de externe digitale dienstverlening en het uitbreiden van het gebruik van geo-informatie (VISGIS) rondom de VIRIS3 kernapplicatie. Hierbij werkt de senior functioneel beheerder nauw samen met de visserijsector (producentenorganisaties), de NVWA, DG Mare (EU) en met DICTU. Wij zoeken een ervaren, pro-actieve en 'stevige' persoonlijkheid met goede sociale en communicatieve vaardigheden. Een teamspeler die proactief werkzaamheden oppakt, afstemt en snel kan schakelen in de dynamiek van de lijnwerkzaamheden en het programma. De senior functioneel beheerder werkt samen met collega-beheerders, de opdrachtgever/eigenaar van de applicatie, de ICT-leverancier en de regisseur van informatiemanagement en procesontwerp. In voorkomende gevallen kun je betrokken en ingezet worden op het gebied van (deel)projectleiding, analyse, ontwerp, realisatie en invoering.
De werkzaamheden omvatten:

Inventarisatie van eisen en wensen van gebruikers , mede op basis van ontwikkelingen in het toepassingsgebied van de applicaties.
Functionele eisen voor onderhoud en vernieuwing van de applicaties (requirementsanalyse uitvoeren vanuit het wijzigingenproces regulier beheer)
Opstellen en review van functionele ontwerpen, vanuit het wijzigingenproces
Kaders, richtlijnen en voorwaarden opstellen voor correct gebruik van de applicaties.
Opstellen van acceptatie-criteria en testvoorbereiding releases / wijzigingen en het begeleiden van de in beheer name van releases vanuit het programma resp. vanuit het reguliere beheer.
Plannen en organiseren van de eigen werkzaamheden, in afstemming met de prioriteiten van het Programma.
werken in Scrumteams van deelprojecten van het Programma.
testen: uitvoeren van de FAT en begeleiden van de GAT.

Verbijzondering werkzaamheden:
functionele instandhouding en continuïteit van de applicaties waarborgen
bijdrage leveren aan de te ontwikkelen applicaties (functioneel)
leveren van gebruikersondersteuning en de inrichting daarvan (incidenten, meldingen):
doen van impactanalyses, uitvoeren en coördineren van testwerkzaamheden (zoals FAT, GAT)
onderzoeken van incidenten, uitvoeren van autorisatiebeheer
opstellen van functioneel ontwerpen en/of userstories
actualiseren van documentatie en de beheerhandboeken
afstemming met technisch beheer DICTU en operationele aansturing van de externe ICT-leveranciers

Gevraagd Agile testengineer

Werkervaring in vergelijkbare functie in een grote overheids- of dienstverlenende organisatie – 2 jaar
Aantoonbare werkervaring in een omvangrijk project of programma op het gebied van informatievoorziening – 2 jaar
Kennis en ervaring met de Agile werkwijze (SCRUM) icm TFS (backlog) - 2 jaar
Kennis van en ervaring met SQL - 2 jaar
Aantoonbare kennis van en ervaring met requirementsanalyse en het opstellen van en reviewen van functionele ontwerpen (FO's) vanuit het wijzigingenproces in het reguliere functioneel beheer - 2 jaar
Functioneel beheer: Opleiding/certificaat: Professional Functioneel Beheerder

Wensen
klantgericht
pragmatisch
helder communiceren en toont hier initiatief in
zelfstandig kunnen werken, eigen werk kunnen plannen en organiseren
maakt zich materie snel eigen
resultaatgericht
T-shape
Aantoonbare ervaring met het opstellen en uitvoeren van acceptatietesten conform TMap Next.
In bezit van HBO-diploma of werkervaring op HBO niveau
aantoonbare ervaring met functioneel beheer en het werken en inrichten van functioneel beheer vanuit een BISL organisatieconcept.
ervaring met het geven van gebruikersondersteuning, incidentafhandeling, draaien van rapportages, scripts, testwerkzaamheden. autorisatiebeheer en het inrichten van processen ter bewaking hiervan (inclusief het beschrijven van dit proces)
ervaring met het onderhouden van XML-berichtenverkeer
kennis van en ervaring met Oracle applicaties (inclusief Designer)
kennis van en ervaring met APEX en Excel en het omzetten van Forms naar APEX, kennis en ervaring met het omzetten van Oracle Reports naar BI
ervaring met gebruik van Topdesk
medewerker moet zelfstandig kunnen werken binnen een dynamische politieke omgeving en beschikken over een pro-actieve houding.
teamspeler, bereidheid om in te springen bij collega’s voor andere soortgelijke applicaties

Bedrijfsprofiel Agile testengineer

Achtergrond
Het werkterrein van het functioneel beheerteam visserijregelingen RVO betreft het hele terrein van de visserij, zowel zeevisserij als kunst- en binnenvaartvisserij en aquacultuur. Vanuit het omvangrijke programma TRANSVIR2RVO worden applicatie(onderdelen) opgeleverd, die in beheer worden genomen.

Bekijk

Onze nieuwste vacatures
Regio Alkmaar
Regio Alkmaar
Alkmaar
Regio Alkmaar
Alkmaar
Omgeving Alkmaar
Heerhugowaard
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.